• Vážení čtenáři, z důvodu rekonstrukce bude knihovna do odvolání uzavřena.  Knihy  budou   automaticky prodlužovány a nebudou se vybírat upomínky. Nadále platí pro všechny naše čtenáře možnost donáškové sluby či výměna knih na kontaktním místě. Od 22.12. do 3.1. 2021 DOVOLENÁ.

 

      Volejte na telefonní čísla: 312 679 122

                                                 606 795 488
                                                 724 200 304 

VYUŽÍVEJTE MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Všem našim čtenářům máme možnost přivézt knihy z kladenské knihovny, které nemáme v našem knihovním fondu. 

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele (se zrakovým či jiným zdravotním postižením) zajistíme v rámci tzv. "Zvukové knihovny" ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně možnost výpůjček zvukových knih a zvukově obrazových dokumentů. Podmínkou je doložení potvrzení od praktického či odborného lékaře. Roční registrační poplatek je pro všechny uživatele Zvukové knihovny zdarma.