S lítostí Vám oznamujeme, že na základě rozhodnutí Vlády zastavujeme až do odvolání výpůjční provoz.

Výpůjční doba knih a časopisů se automaticky prodlužuje po dobu zavření knihovny.

Využívejte i nadále donáškové služby. Knihy Vám dovezeme domů nebo předáme na kontaktním místě.

Volejte na telefonní čísla: 312 679 122
                                        606 795 488
                                        724 200 304 

VYUŽÍVEJTE MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Všem našim čtenářům máme možnost přivézt knihy z kladenské knihovny, které nemáme v našem knihovním fondu. 

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele (se zrakovým či jiným zdravotním postižením) zajistíme v rámci tzv. "Zvukové knihovny" ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně možnost výpůjček zvukových knih a zvukově obrazových dokumentů. Podmínkou je doložení potvrzení od praktického či odborného lékaře. Roční registrační poplatek je pro všechny uživatele Zvukové knihovny zdarma.