Ceník služeb

Základní služby                   

Půjčovaní kniha a časopisů           zdarma

Přístup na internet                       zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Registrace dospělí 200,- Kč/rok

Registrace děti 50,- Kč/rok

Sankční poplatky dospělí

1. upomínka                                  5,- Kč

2. upomínka                                10,- Kč

3. upomínka                                20,- Kč

každá další upomínka                +20,- Kč 

Sankční poplatky děti

1. upomínka                                 2,- Kč

2. upomínka                                 5,- Kč

3. upomínka                               10,- Kč

Každá další upomínka               + 20,- Kč